Buscar

Materi Tes Semester Genap Bahasa Jawa Kelas 8

- Pawarta
- Pacelathon
- Wacan non sastra
- Ketrampilan hidup
- Wacan sastra (wayang, ketoprak, cerkak)
- Tembang
- Aksara Jawa
- Geguritan
- Pidato
- Tembung rangkep, tembung entar, homonimi & sinonimi

0 komentar:

Posting Komentar